Som rådgiver er jeg forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af mine klienters, leverandørers, samarbejdspartneres og mine medarbejderes oplysninger, herunder persondataoplysninger.

Da vi behandler persondata, er jeg som dataansvarlig og/eller databehandler ansvarlig for forsvarlig opbevaring af disse data. Indgåelse af databehandleraftale sker derfor, hver gang vi indgår en aftale med en klient.

Vi indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for, at vi kan udføre en aftalt opgave. Alle oplysninger gives med klienternes samtykke. Herudover er vi forpligtet til iht. Hvidvaskningsdirektivet at indhente oplysninger om nogle klienter, der vil i den forbindelse fremgå persondataoplysninger af pas- og kørekort fx cpr. nr.

Alle oplysninger slettes efter 5 år med mindre særlige forældelsesregler er gældende for området. I så fald vil du blive gjort opmærksom herpå.

Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personlige oplysninger.

Såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til hver en tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Hvis du har spørgsmål til hvilke oplysninger advokat Tina Kjeldstrøm, som er dataansvarlig, har registreret om dig, hvordan disse oplysninger bliver behandlet eller andre spørgsmål vedr. Advokat Tina Kjeldstrøms behandling af personoplysninger, bedes du rette henvendelse til advokat Tina Kjeldstrøm, tk@coram.dk, tlf. 21737436.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *