Anmeldelse af dødsfald

Når en person dør, skal det meddeles til folkeregistret og skattevæsnet.
Det er præsten, der foretager denne anmeldelse. Det betyder, at afdødes bankkonti bliver spærret, indtil Skifteretten har taget stilling til den afdødes bo og de efterladtes arv og rettigheder.

Begravelse

Den eller de efterladte, der tager sig af begravelsen, giver over for præsten udtryk for, hvorledes man ønsker begravelsen foretaget. Det er dog i sidste ende præsten, der afgør, hvordan den skal finde sted. Begravelse eller bisættelse (brændes).
Hvis ikke man er enig med præsten kan man bede skifteretten om at træffe en afgørelse.

Skifteretten

Omkring 4 uger efter dødsfaldet skal Skifteretten tage stilling til det videre forløb.

Hvis værdien af det samlede bo er mindre end kr. 42.000 (2016), kan Skifteretten
udlevere dette.

Hvis den samlede værdi af formuen, der tilhører afdøde og dennes ægtefælle,
ikke overstiger kr. 730.000 (2016), bliver alt udleveret til ægtefællen.

Der er forskel i beskatningen efter valg af skifte og arvens størrelse.

Skifteretsattest

Til brug ved den videre behandling, udstedes en skifteretsattest. Den oplyser, hvem der kan træffe beslutninger for boet og den skal bruges over for bank, hvis der skal hæves penge, udlejer hvis der skal opsiges lejemål, og andre i den efterfølgende proces, når der skal disponeres og handles for boet. Det er en god idet at tage nogle kopier og gemme originalen, og eventuelt lade den tinglyse.n, og eventuelt lade den tinglyse.