Boudlæg

Mange boer kræver ikke et egentligt skifte. Det drejer sig om de boer, hvor formuen ikke overstiger kr. 42.000, såfremt dødsfaldet er sket i 2016..

I stedet for et egentligt skifte bliver boets værdier udlagt til afdødes nærmeste efterladte, det vil sige dem, som har haft mest kontakt med afdøde den seneste tid eller dem, som står for begravelsen.
Der sker således ikke en deling af boets midler efter arvelovens almindelige regler og man indkalder ikke afdødes kreditorer. Dem, som udtager boet, hæfter heller ikke overfor afdødes kreditorer.

Indledningsvis skal man sammenlægge værdien af boets aktiver, det vil fx sige indbo og indestående i banken. Man kan desuden fratrække rimelige udgifter til begravelsen.
Desuden kan man fratrække restafgiften, som er kr. 500. Hvis boets samlede formue er under kr. 15.000 eller afdøde er under 18 år, skal der ikke betales retsafgift.

Man kan ikke fratrække udgifter til advokatbistand.

Anden gæld kan heller ikke fratrækkes.
Du kan hente en blanket, som skal udfyldes og indsendes til skifteretten.